Aktualności

Inwestycja: „Ogrzewanie kościoła”

 

 

 

 

 

Inwestycja:

„Montaż odnawialnego źródła ciepła i układu ogrzewania dla kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szydłowie Kolonii”
zrealizowana przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w kwocie 112.600,00 zł przy całkowitym koszcie inwestycji 156.515,00 zł.  Zakres projektu obejmuje wykonanie nowej kotłowni w budynku gospodarczym wraz z ciepłociągiem i układem ogrzewania wewnątrz kościoła. www.zainwestujwekologie.pl

Dane adresowe i kontakt

Rzymsko-Katolicka Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Szydłów Kolonia 45

97-306 Grabica

Ks. proboszcz Włodzimierz Dudka tel. kom. 502 460 469

tel. 44  617 10 97 lub 42 653 35 81

Nr konta parafii:

SGB-Bank S.A. Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

49 1610 1319 2107 0380 3864 0001

Po jubileuszu 25-lecia istnienia Parafii

Podziękowanie

Serdeczne słowa podziękowania za przyjęcie zaproszenia na nasz odpust i Jubileusz istnienia parafii kieruję ku ks. Arcybiskupowi Januszowi Bolonkowi. Bóg zapłać za przewodniczenie naszym uroczystościom, za poświęcenie krzyża i wygłoszone słowo Boże – świadectwo. Bóg zapłać fundatorom nowego krzyża: państwu Dorocie i Czesławowi Derendarzom. Serdecznie dziękuję za przybycie i aktywne włączenie się w liturgię moim czcigodnym ks. proboszczom poprzednikom: ks. prałatowi Grzegorzowi Jędraszkowi, budowniczemu tego kościoła i organizatorowi życia parafialnego od jego podstaw; ks. kanonikowi Marianowi Kołodziejczakowi, ks. Ireneuszowi Sikorze i ks. kanonikowi Karolowi Olczykowi. Każdy z Was pozostawił w tej parafii kawałek swojego kapłańskiego życia i wiele serca. Bóg Wam zapłać. Bardzo dziękuję za uświetnienie uroczystości odpustowych przez księży z naszego dekanatu: ks. Jana Cholewę dziekana i proboszcza z Gomulina, ks. Mariusza Staszczyka, vicedziekana i proboszcza z Suchcic, ks. kanonika Władysława Cieślę dekanalnego ojca duchownego i proboszcza z Woli Kamockiej i ks. Romana Kurzdyma proboszcza z Karlina.   Bardzo dziękuję za udział w naszej jubileuszowej uroczystości pani Wójt Gminy Grabica Edwardzie Wójcik, panu przewodniczącemu Rady Gminy Grabica Krzysztofowi Kulińskiemu, reprezentującej starostę powiatu piotrkowskiego pani wice przewodniczącej Rady Powiatu Paulinie Dziadczyk oraz vicestaroście Grzegorzowi Adamczykowi. Dziękuję za obecność dyrektorom szkół z Szydłowa, paniom katechetkom i wszystkim nauczycielom. Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym w podniosły, uroczysty i radosny przebieg naszego Jubileuszu: młodzieżowej orkiestrze dętej z Grabicy z p. kapelmistrzem Piotrem Kopańskim, wokalno-muzycznemu zespołowi młodzieżowemu z naszej parafii, p. organistom, całej służbie liturgicznej: ministrantom i lektorom, wszystkim zastępom Ochotniczych Straży Pożarnych z Szydłowa, Polesia i Bąkowca, Cisowej, Majkowa Małego i Średniego wraz z pocztami sztandarowymi oraz całej asyście parafialnej. Bóg zapłać delegacjom poszczególnych wiosek za dary ołtarza. Serdeczne słowa wdzięczności kieruję do pani Pauliny za dekorację kwiatową w świątyni oraz do pani Katarzyny za zadbanie o kwiaty przy krzyżu i na przykościelnym terenie. Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie części pozaliturgicznej: p. Darkowi Gawronowi z Olendrów za przygotowanie grochówki, osobom, które przygotowały cytrynową „szydłowiankę”, państwu Strąkowskim z Kamocinka za wszelkie pieczywo, mieszkańcom Olendrów za urodzinowy tort parafii, wielu gospodyniom ze wszystkich wiosek parafii za upieczone ciasta, osobom, które nadzorowały grilla i pomagały w rozdzielaniu jedzenia i napoju. Szczególne słowa podziękowania kieruję ku Paniom oraz mieszkańcom Szydłowa Kolonii, którzy przygotowali stół na plebanii . Wg opinii gości sposób podania, jakość i smak potraw były na najwyższym poziomie. Ks. Arcybiskup Janusz Bolonek przez moje ręce składa swoje podziękowanie za niezwykle udany i piękny przebieg uroczystości w Szydłowie. Bardzo dziękuję p. Mariuszowi i Sebastianowi Masłowskim za przywiezienie i odwiezienie czcigodnego Gościa do Łodzi.  Ostatnim akcentem naszych podziękowań niech będzie słowo wdzięczności skierowane do p. kościelnego Wacława Masłowskiego, który pełni tę funkcję od początku powstania parafii. W dniu jego imienin niech towarzyszy mu nasza modlitwa i Boża łaska. Bóg zapłać za wszystko.