Aktualności

Inwestycja: „Ogrzewanie kościoła”

 

 

 

 

 

Inwestycja:

„Montaż odnawialnego źródła ciepła i układu ogrzewania dla kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szydłowie Kolonii”
zrealizowana przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w kwocie 112.600,00 zł przy całkowitym koszcie inwestycji 156.515,00 zł.  Zakres projektu obejmuje wykonanie nowej kotłowni w budynku gospodarczym wraz z ciepłociągiem i układem ogrzewania wewnątrz kościoła. www.zainwestujwekologie.pl

Dane adresowe i kontakt

Rzymsko-Katolicka Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Szydłów Kolonia 45

97-306 Grabica

Ks. proboszcz Włodzimierz Dudka tel. kom. 502 460 469

tel. 44  617 10 97 lub 42 653 35 81

Nr konta parafii:

SGB-Bank S.A. Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

49 1610 1319 2107 0380 3864 0001

Dane adresowe i kontakt