Kancelaria parafialna i kontakt

Jak załatwiać sprawy kancelaryjne:

CHRZEST DZIECKA
Sakrament Chrztu Świętego włącza dziecko do wspólnoty Ludu Bożego, uwalnia go od grzechu pierworodnego. Bez przyjęcia Chrztu Świętego nie można przyjmować następnych sakramentów. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w niezbyt długim czasie po narodzinach. W naszym kościele uroczysty chrzest dzieci jest zasadniczo w niedzielę, podczas Mszy Świętej o godzinie 12:00. W wyjątkowych sytuacjach sakrament Chrztu Świętego może być udzielony również w dzień powszedni, w innym terminie. Rodzice zgłaszają chrzest w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowanym terminem chrztu. należy wówczas dostarczyć: odpis aktu urodzenia dziecka, dokładne dane rodziców dziecka, dokument stwierdzający związek małżeński /sakramentalny lub cywilny/, dane rodziców chrzestnych /nazwisko, adres/. Wybierając rodziców chrzestnych należy prosić praktykujących katolików /tzn. mogą bez przeszkód przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej/. Rodzice chrzestni maja dostarczyć dokument ze swojej parafii zamieszkania, stwierdzający, że mogą być chrzestnymi. Ten dokument można dostarczyć w dniu Chrztu Świętego.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jeśli chcą zawrzeć ślub konkordatowy /mający skutki prawne w prawie polskim i kościelnym/ muszą dostarczyć dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny narzeczonych i określający brak przeszkód do zawarcia małżeństwa. Taki dokument jest ważny 3 miesiące od daty wydania /jeśli ktoś np planuje ślub na 30 lipca to taki dokument musi mieć datę wydania po 30 kwietnia/. Do kancelarii parafialnej narzeczeni przychodzą dostarczając ponadto: metrykę chrztu /ważna jest 6 miesięcy od daty wydania/, zaświadczenie o bierzmowaniu, dowód osobisty, świadectwo ukończenia religii ze szkoły średniej lub indeks katechizacji. Po spisaniu protokołu przedślubnego zapowiedzi o planowanym zawarciu małżeństwa wywieszane są w gablocie przed kościołem parafialnym zarówno w parafii narzeczonej jak i narzeczonego. Ksiądz ustala z narzeczonymi termin kolejnego spotkania, na którym omawia się ceremonię sakramentu małżeństwa i sprawy organizacyjne /przygotowanie kościoła, organistka, itp./ Świadkowie sakramentu małżeństwa dopiero w dniu ślubu, w zakrystii podpisują odpowiednie dokumenty /musza mieć ze sobą dowód osobisty/.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem jak niektórzy sądzą. Jest to sakrament umocnienia w chorobie. Jeśli ktoś choruje można do niego zaprosić kapłana, aby go namaścił świętym olejem, wyspowiadał go i udzielił mu Komunii Świętej. Zasadniczo w pierwsze piątki miesiąca odwiedzam chorych, można wówczas zgłosić chorego, a już na pewno przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na bliskich osoby chorej – wierzącej – spoczywa obowiązek przygotowania chorego do tego sakramentu i poproszenie kapłana. W nagłych wypadkach, kapłan przychodzi na każde wezwanie chorego.

POGRZEB
Śmierć osoby bliskiej jest wielkim i smutnym przeżyciem dla rodziny i najbliższych. Bardzo często trudno jest w tej sytuacji myśleć o pogrzebie i zewnętrznych uroczystościach związanych z tym wydarzeniem. Podaję zatem kilka informacji związanych z załatwieniem formalności pogrzebowych w naszej parafii. Jak już wiadomo nasza parafia korzysta z cmentarza parafialnego we Szydłowie jak również z cmentarzy w Piotrkowie Trybunalskim, Krzepczowie i Gomulinie.
Po śmierci osoby bliskiej i należy zawiadomić Księdza Proboszcza o pogrzebie jeśli jest chowany na naszym cmentarzu parafialnym i ustalić termin pogrzebu.

 

Kontakt

Ks. proboszcz Maciej Paramuszczak

tel. stacjonarny 44  617 10 97 lub tel. kom. 724 463 383