Intencje mszalne 11.10.20.

przez Proboszcz

Poniedziałek 12.10.

17.00. msza za śp. Sławomira Wężyka w 9-ą rocznicę śmierci. RÓŻANIEC, po różańcu mszaza śp. Wiesława Derewenda od chrzestnego Tadeusza z rodziną.

Wtorek 13.10.

17.00. msza za śp. Mariana Pawłowskiego od wnuczki Karoliny z mężem i wnuczka Tomasza z Honoratą. RÓŻANIEC, po różańcu mszadziękczynno-błagalna z racji 30 rocznicy małżeństwa Doroty i Zbigniewa Plichów.
 

Środa 14.10.

17.00. msza za śp. Jadwigę Just, Ks. Antoniego Justi i ich rodziców. RÓŻANIEC, po różańcu msza za śp. Damiana Pielużek, Krystynę Just, Zofię, Feliksa Mendla.

Czwartek15.10.

17.00. msza za śp. Jadwigę i Stanisława Pytlochów. RÓŻANIEC, po różańcu msza dziękczynno-błagalna z racji 15 rocznicy małżeństwa Emilii i Sebastiana Kałkowskich.

Piątek 16.10.

17.00. msza bez intencji. RÓŻANIEC, po różańcu msza za śp. Czesława, Andrzeja i Katarzynę Wężyk.

Sobota 17.10.

17.00. msza za Mariannę i Mieczysława Barańskich.  RÓŻANIEC, po różańcu msza za śp. Annę Grabską od brata Czesława z rodziną.

28 Niedziela Zwykła 11.10.

08.00. msza za śp. Czesława Stefańskiego i jego rodziców
10.00. msza
za śp. Eugeniusza Owczarskiego.
12.00. msza za śp. Feliksa Tosiek w 5-ą rocznicę śmierci