Intencje mszalne 03.10.21.

przez Proboszcz

Poniedziałek 04.10. wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.

16.00. msza św. za Antoniego Baur od rodzin Pustelników i Wochów, po mszy św. Różaniec, po różańcu, msza św. za Zofię Włochyń od Koła Różańcowego z Szydłowa Kolonii.

Wtorek 05.10. Wspomnienie św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

16.00. msza św. za Wandę Miksa od teściowej Wiesi z rodz. po mszy św. Różaniec, po różańcu msza św. za Floriana Macika od wnuczków Szczepana, Mateusza i Marcina z rodziną.

Środa 06.10.

16.00 msza św. za Tomasza Cecotka oraz Zenona, Teresę, Marka i Włodzimierza Maciejewskich i wszystkich zmarłych z rodz. Maciejewskich, po mszy św. Różaniec, po różańcu msza św. za Pawła Sudrę od córki Marty z rodziną.

Czwartek 07.10. wspomnienie NMP Różańcowej.

16.00. msza św. za Antoniego Dziubeckiego od Koła Różańcowego z Majkowa Małego, po mszy św. Różaniec, po różańcu msza św. za Zofię Płoszańską oraz za Zofię i Stanisława Dukowskich.

Piątek 08.10.

16.00. msza św. za Feliksa i Mariannę Jagusiak, za Józefę i Franciszka Zając oraz za Jerzego i Jana Kabzińskich, po mszy św. Różaniec, po różańcumsza św. bez intencji.

Sobota 09.10.

16.00. msza św. za Władysławę i Stefana Derendarz, po mszy św. Różaniec, po różańcumsza św. za Jana Ogrodnika od żony.


27 Niedziela Zwykła
10.10.

08.00. msza św. za Stanisława Wężyka w 10-ą rocznice śmierci.

10.00. msza św. za Janinę, Wacława, Józefa i Antoniego Wojnów.

12.00. msza św. za Jadwigę i Adama Ordon oraz Jana Nicerskiego.