Intencje mszalne 17.10.21.

przez Proboszcz

Poniedziałek 18.10. wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty

16.00. msza św. za Halinę Królikiewicz w I-ą rocz. śmierci. Różaniec. Po różańcu msza św. o boże błogosławieństwo dla Karola i Patrycji Pirek w 7-ą rocz. ślubu.

Wtorek 19.10.

16.00. msza św. za Mariannę i Mieczysława Barańskich. Różaniec. Po różańcumsza za Wiesławę i Henryka Kita w 12-ą rocz. śmierci.

Środa 20.10.

16.00 msza św. za Pawła Sudra od brata Andrzeja z żoną. Różaniec. Po różańcumsza św. za Sabinę i Tadeusza Kałkowskich oraz Marka Kałkowskiego.

Czwartek21.10.

16.00. msza św. za Krzysztofa Librowskiego w I-ą rocz. śmierci. Różaniec. Po różańcu msza św. bez intencji.

Piątek 22.10. wspomnienie św. Jana Pawła II.

16.00. msza św. za Floriana Macika od sąsiadów Pielużków. Różaniec. Po różańcumsza św. za Pawła Sudra od rodziny Kopertowskich.
17.30. mszaśw. w intencji Irenki Trawińskiej z okazji I-ej rocznicy urodzin.

Sobota 23.10.

15.00. o boże błogosławieństwo dla Adama i Marii Ordonów z racji 50-ej rocznicy ślubu.
16.00. msza św. za Ewę i Bogdana Wożniaków od brata Jacka z rodzina.
16.30. msza św. o boże błog. dla Kamila i Justyny Adamczyków z racji I-ej rocznicy ślubu.


30 Niedziela Zwykła 24.10.
Dzień Misyjny.

08.00. msza św. za Czesława Stefańskiego i jego rodziców.

10.00. msza św. za Teresę Wężyk w I-ą rocznicę śmierci oraz za Zygmunta Wężyka jak również za Władysławę i Władysława Wężyków.

12.00. msza św. za Grzegorza Brauna oraz za Cecylię i Piotra Braunów.