Ogłoszenia parafialne 01.01.23.

przez Proboszcz

Nowy Rok 2023

  1. Dziękuję serdecznie rodzinom pp. Sekuła za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę i ofiarę na potrzeby zakrystii.

2 Plan Kolędy;
w poniedziałek 02.01. Twardosławice
początek o g. 09.00. począwszy od pp. Miśkiewiczów w stronę Piotrkowa, Uprzejmie proszę o transport na godz. 08.50., następnie po południu Szydłów- Kolonia tzw. „Piekiełko” od g. 16.00. począwszy od pp. Jasitczaków.
We wtorek nie ma kolędy.

W środę 04.01. Majków Folwark, początek o g. 09.00. począwszy od pp. Sendereckich, w stronę Piotrkowa. Uprzejmie proszę o transport na godz. 08.50.
W czwartek o g. 09.00. wizyta chorych, następnie po południu od g. 16.00. Olendry począwszy od pp. Nieśmiałków, Uprzejmie proszę o transport na godz. 15.50.
 w piątek 06.12. nie ma kolędy,
W sobotę 07.01. Twardosławice tzw „Przy Trasie”, początek o g. 09.00. od pp. Kozłowskich w stronę wiaduktu i powrót 2-ą stroną do pp. Rosiaków i Nowaków. Uprzejmie proszę o transport na godz. 08.50.

3 Kolędnicy Misyjni, Jest to akcja Papieskich Dzieł Misyjnych, która miała już kiedyś miejsce w naszej parafii. W tym roku fundusze zebrane w całej Polsce są przeznaczone na potrzeby dzieci z Papui-Nowej Gwinei. Proponuję abyśmy przy okazji tej akcji mogli wesprzeć również Oskara Skórniewskiego. Proszę o zgłaszanie adresów domów, które chciałyby przyjąć misyjnych kolędników. W czasie wizyty kolędowej pewna osoba zaproponowała puszczenie przysłowiowej kartki.

4 W sobotę 7 stycznia jesteśmy zaproszeni na Charytatywny Bajkowy Spacer dla Oskara. Szczegóły w gablotce przed kościołem.
5 Zespół Szkół Ponadpodstawowych zaprasza na Szkolenie Chemizacyjne, które odbędzie się 16.01. o godz. 11.00. gmachu szkoły. Szczegół w gablotce.
6 Zapraszam wszystkich członków Rady Parafialnej i Sołtysów na spotkanie opłatkowe dnia 06.01. o g. 18.00.

7 W dniach od 25.01. do 15.02. wyjeżdżam do sanatorium.
Tygodniki; Niedziela,