Ogłoszenia parafialne 03.07.22.

przez Proboszcz
 1. Dziękuję serdecznie rodzinie Piotrowskich za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę i ofiarę na olej.
 2. Dzień odpustu to święto parafialne, które trzeba przygotować. Dziękuję Asyście parafialnej, paniom z Żywego Różańca, dziewczynkom od sypania kwiatków, ich mamom, ministrantom, strażakom, p. organiście. Dziękuję serdecznie za kosze, których zawartość została przekazana tego samego dnia siostrom Bernardynkom w Łodzi dzięki uprzejmości p. B. Czerwińskiego. Dziękuję również za pomoc w zorganizowaniu obiadu odpustowego dla księży mieszkańcom Bąkowca i Polesia.
 3. W dzień naszego odpustu odbyła się zbiórka do puszek na rehabilitację p. Grzegorza Wężyka, dawnego mieszkańca Majkowa M. Za wszystkie ofiary b. serdecznie dziękuję i zapewniam Was, że rodzina p. Grzegorza była zaskoczona Waszą ofiarnością, zebrano 2230 zł.  Jeszcze raz dziękuję.
 4. Wychodząc z kościoła możecie wesprzeć zakup i renowację sprzętu nagłośniającego na potrzeby 153 Pieszej Pielgrzymki na Jasna Górę. Duchowy pielgrzym. Druki na stoliczku pod gablotka parafialną.
 5. Dziękuję pp. A. Koblenzerowi , s. S. Trawińskiemu i Cz. Wójcikowi za zakup, przystosowanie i zainstalowanie nowych drzwi na chór.
 6. Z. Sz. Ponadpodstawowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szydłowie prowadzi zapisy do Technikum, do branżowej szkoły I-ego stopnia, kwalifikacyjne Kursy zawodowe i Zaocznych Szkół Policealnych. Szczegóły na plakacie i w sekretariacie szkoły.
 7. Dziękuje za uczestnictwo w zbiórce złomu.
 8. Dziękuje również państwu Marcie i Marcinowi Rycerz. za podjęcie inicjatywy i prowadzenie prac przy powstawaniu kapliczki obok „kopca od święcenia pól” między Szydłowem-Kolonia Parcelą a Olendrami. W stosownej chwili poświęcimy ten „mały obiekt architektury sakralnej”.
 9. Dnia 15 sierpnia, który przypada w poniedziałek w naszej parafii będzie gościł Arcybiskup Władysław Ziółek, wespół z członkami Rady parafialnej proponuję, aby tego dnia odbyły się również Dożynki Parafialne. Z tej racji zapraszam wszystkich mieszkańców Szydłowa Kolonii na krótkie zebranie w przyszła niedzielę tj. dnia10.07. po mszy św. o godz. 11.00.
 10. Zapowiedzi.
 11. Tygodniki; Niedziela, Idziemy, Gość Niedzielny.