Ogłoszenia parafialne 30.04.23.

przez Proboszcz

4 Niedziela Wielkanocna 30.04.23

 1. Dziękuję serdecznie p. Jadwidze Michalak za posprzątanie kościoła i ofiarę na potrzeby zakrystii.
 2. Dziękuje równie serdecznie panom Robertowi Wężykowi i Robertowi Wieczorkowi za I-e skoszenie trawy wokół kościoła i na rowach.
 3. ORGANY zostały zainstalowane. Ufajmy, że będą nam długo i dobrze służyły.
 4. Dziękuję rodzicom ministrantów za pomoc w ich transporcie na zbiórkę.
 5. Jutro, I-ego maja, we wspomnienie św. Józefa Robotnika, rozpoczynamy miesiąc maj. Dziękuję za umajenie kapliczek i proszę również w miarę możliwości o modlitwę wokół nich w tym miesiącu poświęconemu Maryi. Nabożeństwa majowe w kościele po mszy o g. 17.00.
 6. Dnia 2-go maja Dzień Flagi, proszę o wywieszenie flagi na naszych posesjach. W zakrystii można ją nabyć w cenie 15 zł.
 7. Zmarł tata ks. Jana Cholewy dawnego proboszcza z Gomulina. Msza pogrzebowa w kościele NMP w Koluszkach o godz. 12.00.
 8. W kontekście pól, proszę w imieniu pszczelarzy o przeprowadzanie oprysków po g. 18.00. gdy pszczoły będą już w ulach.
 9. 14.05. po mszy o godz. 11.00. zapraszam wszystkich parafian na salę OSP w Szydłowie w dniu mojego św. Patrona.
 10. 13.05. przypada wspomnienie MB Fatimskiej. Po mszy św. w kościele o godz. 17.00. wyruszy procesja do Majkowa Średniego, gdzie przy kapliczce będzie odprawiona następna msza św.
 11. ZAPOWIEDZI.
 12. Tygodniki,