Ogłoszenia parafialne 26.05.24.

przez Proboszcz

Niedziela Trójcy Przenajświętszej 26.05.2024

 1. Dziękuję rodzicom dzieci rocznicowych za posprzątanie kościoła na dzisiejszą uroczystość.
 2. Dzisiaj o g. 11.00. będzie miała miejsce msza św. rocznicowa.
 3. Dziękuję rodzicom, również dziadkom za pomoc w dotarciu dzieci na tzw. Biały tydzień, każdego dnia o 17.00. Teraz proszę o pomoc w procesji Bożego Ciała.
 4. Dzisiaj na prośbę Caritas Łódź, zbiórka do puszek na kolonie letnie dla dzieci, które są pod opieką Caritas.
 5. Są do odebrania banery do przystrojenia ołtarzy polowych. Proszę je udekorować w następującym porządku; Cisowa przyposesji pp. Kopertowskich, Szydłów przy posesji pp. Baran, Majków Śr. przy posesji pp. Plich, Polesie i Bąkowiec przy kościele.
 6.  Pomimo pojawienia się w ostatnich miesiącach „burzy” wokół nauczania religii w szkole, głosy niektórych przedstawicieli obecnego rządu RP wskazują, że religia, choć raczej w okrojonym wymiarze godzin, pozostanie w szkole. Wynika to m.in. z art. 53 ust. 4 Konstytucji RP i z zapisów zawartego Konkordatu w 1993 roku.
 7. Oo. Bernardyni zapraszają na odpust ku czci MB Piotrkowskiej. Jednocześnie będzie to 400-lecie przybycia Bernardynów do Piotrkowa. Mszę i homilie wygłosi ks. Kardynał G. Ryś. Szczegóły w gablotce.
 8. Oo. Jezuici zapraszają do sanktuarium MB Trybunalskiej na wydarzenie pt. „Zdobywamy miasto dla Boga”. 7-9 06. Szczegóły w gablotce.
 9. W kruchcie kościoła plakat 155 Pieszej Piotrkowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. 11-16. Lipiec.
 10. Poproszono mnie o pomoc w zbieraniu podpisów przeciw tzw. „Zielonemu Ładowi”. Rzeczą ważną jest, aby obok podpisu był umieszczony nr PESELU, więc jeżeli ktoś chce złożyć swój podpis proszę znać swój nr peselu.
 11. Prasa. Niedziela, Gość Niedzielny, Numer specjalny na Dzień Matki, „Święte Matki, Matki Świętych” Mały Gość.

Podziękujmy swoim Mamom.