Ogłoszenia Parafialne 14.08.22.

przez Proboszcz
 1. Dziękuję serdecznie p. Kiełbik za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę i ofiarę na potrzeby zakrystii.
 2. Dziękuję serdecznie rodzinie Piotrowskim z Kamocinka za skoszenie trawy wokół kościoła i na rowach.
 3. Jutro 15 sierpnia o godz. 11.00. ks. Arcybiskup Władysław Ziółek odprawi mszę św. dożynkowa w intencji Parafian i dokona poświęcenia wieńca dożynkowego. Jak co roku zawartość koszy z darami zostanie przekazana ss. Bernardynkom w Łodzi.
 4. Natomiast nasza Dożynki Gminne odbędą się za tydzień w Szydłowie na boisku Sz.P. Mszą Św. Polową odprawię o godz. 12.30. Z programem po mszy św. można zapoznać się z afiszu umieszczonego na drzwiach kościoła.
 5. Dziękuje za ofiary na dzisiejsza tacę gospodarczą.
 6. Dziękuję p. Tośkowi i p. Braunowi za podniesienie ich ustabilizowanie głównych drzwi do kościoła.
  Dziękuję p. Jasitczakom i p. Żabickiemu z Szydłowa-Kolonii za zrobienie i zainstalowanie wewnętrznych drzwi w kotłowni.
 7. Dziękuję wszystkim czcicielkom MB Fatimskiej za oczyszczenie kostki wokół kościoła z chwastów.
 8. Wyjątkowo dzisiaj co miesięczna adoracją po mszy św. o godz. 11.00.
 9. Miesiąc sierpień miesiącem Trzeźwości.
 10. Serdecznie dziękuję osobom, które uregulowały płatności za place na cmentarzu.
 11. Jutro 15.08. o godz. 16.00. przewidziany jest występy zespołu „Śląsk” w Amfiteatrze Miejskim w Piotrkowie T. Wstęp wolny.
 12. Dnia 22. 08. zapraszam młodzież na próbę uroczystości bierzmowania na godzinę 18.15.
 13. Zapraszam wszystkich ministrantów na jutrzejszą mszę św. z udziałem ks. Arcybiskupa.
 14. Ogłoszenie z Kurii o wyłudzeniach na tzw. Policjanta.
 15. Zapowiedzi.
 16. Tygodniki; Niedziela, Idziemy, Gość Niedzielny. Różaniec 10 zł.