Ogłoszenia parafialne 14.04.24.

przez Proboszcz

Niedziela Chrztu Polski 14.04.24.

  1. Dziękuję rodzinie pp. Kabzińskich za posprzątanie kościoła i ofiarę na potrzeby zakrystii.
  • Dziękuję również pp. Barańskim za skoszenie trawy wokół kościoła i na rowach.
  • Natomiast za udrożnienie tych rowów poprzez wybranie piachu, nieczystości znajdujących się pod mostkiem i ich wywiezienie chciałbym podziękować Kevinowi Just, Jakubowi Dróżdż i ich kolegom z klasy. Szczególne słowa wdzięczności należą się również p. Jarosławowi Rozpiątkowskiemu ich wychowawcy ze Szkoły Średniej w Szydłowie.
  • Dziękuje za ofiary na dzisiejszą tacę gospodarczą.
  • Jak wiecie msze święte od poniedziałek do soboty nie były odprawiane. Od jutra zapraszam na msze przez Was zamówione.
  • Prasa. Niedziela, Gość Niedzielny.